KINDERYOGA

kinder-yoga

Kinderen krijgen in deze maatschappij veel prikkels te verwerken. Denk aan o.a. computers, mobieltjes, t.v., thuisomgeving en school. En er wordt ook het nodige verwacht; huiswerk maken, stilzitten en opletten, taakjes doen,enz. Het ene kind kan daar beter mee omgaan dan het andere kind. Het kan gebeuren dat een kind uit balans raakt. Dat zie je bijv. terug in het gedrag (druk of juist terugtrekken), problemen rondom concentratie, boosheid, faalangst, verdriet, slecht kunnen slapen enz.

Kinderyoga kan hierin zeker iets betekenen.

De vorm die ik aanbied is Hathayoga; de basis van alle yogavormen. Hathayoga brengt lichaam en geest in balans. Kinderen worden uitgenodigd om in contact te komen met zichzelf en met de wereld om hen heen. In het kader van een veilige omgeving vindt Yoga meestal plaats in kleine groepjes. Soms is het nodig om dat 1 op 1 te beoefenen, omdat een groep soms overweldigend voor een kind kan zijn. Denk bijv. aan een faalangstig kind of een kind met autisme. Of dat je zelf als ouder met je kind yoga gaat beoefenen. Dat is iets wat we altijd af kunnen stemmen. Tijdens de lessen werken we spelenderwijs aan beweging, dans, ademhaling, massage, meditatie, visualisatie (leren gebruiken van verbeeldingskracht) en mindfulness.

Creatieve verwerking.

Meestal verbind ik er thema’s aan vanuit de natuur, vanuit de dierenwereld, sprookjes, emoties, vriendschap, enz. Het kan ook zijn dat kinderen zelf iets aandragen. Daar haak ik dan op in. Door de afwisseling van beweging en rustmomenten komen kinderen dichter bij zichzelf. Het heeft een positieve invloed op hun zelfbeeld, op concentratie, op hun manier van denken (samenwerking van linker- en rechter hersenhelft), respectvol omgaan met zichzelf en de ander, samenwerken, lichaamsbewustzijn en de kijk op de wereld om hun heen. Het beoefenen van yoga houdt het lichaam soepel, versterkt de botten, verbetert de motoriek en heeft een positieve werking op de organen. En het kan een positieve invloed hebben op de nachtrust.

Yoga is zeker NIET prestatiegericht. Het gaat vooral om samen bezig te zijn en plezier te hebben! En … kinderen leren vooral dat ze mogen zijn wie ze zijn!

Als een boom stevig geworteld zijn in de aarde. Als een zalm moeiteloos tegen de stroom in kunnen zwemmen. Met de wijsheid van een uil op eigen kracht uit kunnen vliegen. Alles in verbinding met jezelf, je familie, je vrienden en de wereld om je heen.